Tips & Trucs

Hieronder tref je tips en trucs per onderdeel die handig zijn om te weten. Eén tip telt voor alle onderdelen: neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee als je ons bezoekt. 

Graag tot ziens bij de Notarissencombinatie.

 
Energielalabel vanaf 1 januari 2015 - december 2014

Energielalabel vanaf 1 januari 2015 - december 2014

Bij verkoop van een woning dient de eigenaar te zorgen voor een energielabel. Per 1 januari 2015 gaat de overheid deze regel handhaven, en riskeert de verkoper die geen energielabel aan de koper overhandigt een last onder dwangsom. Het maakt hierbij niet uit of de koop vóór of na 1 januari 2015 is gesloten. De handhaving vindt plaats op basis van informatie van het Kadaster over overgedragen woningen.

Concreet betekent dit voor de notaris dat hij, als hij een zaak binnenkrijgt waarin de leveringsakte na 1 januari 2015 wordt gepasseerd, de verkoper wijst op zijn verplichting een ‘definitief energielabel’ te overhandigen, en op het risico van beboeting. De notaris wijst de verkoper ook op de mogelijkheid om alsnog een ‘definitief energielabel’ aan te vragen.

Begin januari 2015 ontvangen alle woningeigenaars een ‘voorlopig energielabel’, dat zij door een deskundige kunnen laten omzetten in een ‘definitief energielabel’. Met een ‘voorlopig energielabel’ voldoet de verkoper niet aan zijn wettelijke verplichting. De verkoper kan ook aan zijn verplichting voldoen door overhandiging van het huidige energielabel (‘energieprestatiecertificaat’). Het huidige en het nieuwe label blijven tien jaar na opnamedatum geldig. De verwachting is dat het ‘definitief energielabel’ goedkoper zal zijn dan het energieprestatiecertificaat.

Het ontbreken van een ‘definitief energielabel’ (of energieprestatiecertificaat) is voor de notaris geen reden om dienst te weigeren. De notaris mag de leveringsakte dus wel passeren als door de verkoper bij het passeren van de leveringsakte geen definitief energielabel is overhandigd.

 

 
WOZ-waarde en erfbelasting - feb 2013

WOZ-waarde en erfbelasting - feb 2013

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om voor de erf- en schenkbelasting te kiezen voor de W0Z-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar. Ten tijde van het indienen van de aangifte is de laatste WOZ-waarde echter meestal nog niet bekend. De Belastingdienst heeft desgevraagd bevestigd dat dan de eerste WOZ-waarde moet worden ingevuld en dat als later blijkt dat de laatste WOZ-waarde lager is, de aanslag ambtshalve wordt verminderd.
Wanneer bijvoorbeeld de erflater in 2012 is overleden, kan worden gekozen voor de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 of de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012. De laatste WOZ-waarde wordt alleen pas begin 2013 bekend gemaakt. Om belastingrente te vermijden, zal de aangifte erfbelasting wel tijdig moeten worden ingediend. De praktijk is dan dat de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 wordt ingevuld en dat vervolgens bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag om de mogelijkheid open te houden later te kunnen kiezen voor de mogelijk lagere WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012. De belastingdienst heeft aangegeven dat er echter geen bezwaar hoeft te worden ingediend omdat gewoon achteraf een beroep kan worden gedaan op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 als blijkt dat deze voordeliger is. In zo'n geval wordt ambtshalve teruggave verleend van de teveel betaalde erf- en schenkbelasting.
 
Overdrachtsbelasting woningen 2% - okt 2012

Overdrachtsbelasting woningen 2% - okt 2012

Het tarief van de overdrachtsbelasting op woningen is definitief verlaagd van 6% tot 2%. Eerder was sprake van een tijdelijke verlaging tot 1 juli 2012.
Bij doorverkoop van dezelfde onroerende zaak betaalt u als koper minder overdrachtsbelasting. U betaalt dan alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde. De termijn waarin u deze vermindering kunt krijgen, is per 1 september 2012 tijdelijk verhoogd van 6 naar 36 maanden.