Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website hebben wij de uiterste zorg besteed. Wij actualiseren de website regelmatig en mogen deze op iedere door ons gewenst moment wijzigen of beindigen, zonder voorafgaande mededeling aan de bezoekers van de site. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen en de schade, voortvloeiende uit het gebruik van de site. Deze schade kan ontstaan door ondermeer:

Door uw bezoek aan onze site erkent u dat de voorwaarden in deze disclaimer onverkort op u van toepassing zijn

  • Onvolledige of onjuiste informatie door u of aan u verstrekt; 
  • Onbevoegd gebruik van informatie door derden; 
  • Wijziging, sluiting of niet geheel of gedeeltelijk kunnen gebruiken van de website; 
  • Alle andere vormen van informatie-uitwisseling via de website.