Stichting & Vereniging

Je hebt een niet-commercieel doel. Dit kun je individueel of gezamenlijk proberen te bereiken. En juridisch en organisatorisch? Kun je het speelveld hiervoor prima afbakenen.

Alle voordelen optimaal benutten 
Wil je een ideëel of sociaal doel bereiken, zoals War Child of stichting AAP? Dan is een stichting de meest praktische organisatievorm. Een vereniging richt je op als je met een groep mensen wilt sporten, muziek maken of iets dergelijks. De winst mag je bij beide alleen gebruiken voor het gekozen doel. Natuurlijk zijn er veel voordelen: niet privé aansprakelijk voor schulden en mogelijk een gunstig belastingtarief. Vraag ons naar de voorwaarden. We kunnen je dan meteen helpen met de notariële akte voor de oprichting.

Download hier de informatie:
Stichting & Vereniging
Klik hier voor uw
Offerte aanvraag