Tarieven verkoop huis

De meest voorkomende extra werkzaamheden zijn:
Doorhalen hypotheek verkoper exclusief kadasterkosten a € 2,50 per doorhaling€ 215,99 (per stuk)
Afkopen polis bij hypotheek *€ 108,30
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening€ 108,30 (per stuk)
Volmacht verkoper€ 108,30
Doorhalen beslag (per stuk)€ 249,26
Faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering verkoper (kosten zijn voor verkoper voor zover verhaalbaar)€ 139,15 (minimaal)
Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster exclusief kadasterkosten (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 255,31
Koopovereenkomst opstellen (standaard) (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 349,39
Kosten Kamer van Koophandel (per uittreksel)€ 23,60
Kosten opvragen eigendomsbewijs€ 36,91
Overboeken gelden naar andere notaris ivm aankoop elders (Baarns Beslag)€ 94,99
Regelen akkoord bank bij doorhalen hypotheek tegen netto-verkoopopbrengst€ 74,42
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken€ 74,42
Vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven bij kadaster€ 139,15 (minimum)
Vermelden vererving zonder met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht/echtscheiding€ 356,95 (minimum)
Vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht wel ingeschreven bij kadasterP.M.
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum (kosten zijn voor rekening van verzoeker)€ 108,30
Vestiging erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen/kettingbedingen (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 215,99
Regelen tolk en/of (beëdigde) vertaling exclusief kosten tolk en/of kostenvertaling€ 181,50
Akte van depot exclusief beheerderskosten€ 356,95 (minimaal)
Extra afschrift van een akte€ 74,42

Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.

< Terug