Tarieven verkoop huis

De meest voorkomende extra werkzaamheden zijn:
Doorhalen hypotheek verkoper exclusief kadasterkosten a € 2,50 per doorhaling€ 187,55 (per stuk)
Afkopen polis bij hypotheek *€ 94,38
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening€ 94,38 (per stuk)
Volmacht verkoper€ 94,38
Doorhalen beslag (per stuk)€ 219,01
Faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering verkoper (kosten zijn voor verkoper voor zover verhaalbaar)€ 124,63 (minimaal)
Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster exclusief kadasterkosten (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 302,50
Kosten Kamer van Koophandel (per uittreksel)€ 19,36
Kosten opvragen eigendomsbewijs€ 31,46
Overboeken gelden naar andere notaris ivm aankoop elders (Baarns Beslag)€ 81,07
Regelen akkoord bank bij doorhalen hypotheek tegen netto-verkoopopbrengst€ 62,92
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken€ 62,92
Vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven bij kadaster€ 124,63 (minimum)
Vermelden vererving zonder met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht/echtscheiding€ 312,18 (minimum)
Vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht wel ingeschreven bij kadaster€ 0,00
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum (kosten zijn voor rekening van verzoeker)€ 94,38
Vestiging erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen/kettingbedingen (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 187,50
Regelen tolk en/of (beëdigde) vertaling exclusief kosten tolk en/of kostenvertaling€ 156,09
Akte van depot exclusief beheerderskosten€ 312,18 (minimaal)
Extra afschrift van een akte€ 62,92

Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.

< Terug