Tarieven nieuwe hypotheek

De meest voorkomende extra werkzaamheden zijn:

Doorhalen hypotheek bij oversluiting hypotheek exclusief kadasterkosten a € 2,50 per doorhaling€ 108,30 (per stuk)
Afkopen polis bij hypotheek *€ 108,30
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening€ 108,30 (per stuk)
Doorhalen beslag€ 249,26 (per stuk)
Extra registergoed (incl. kadasterinzage bij meer dan 2 percelen)€ 36,91
Verplichte toestemmingsverklaring huidige hypotheekhouder ivm vestigen 2e of verdere hypotheek€ 110,11
Kosten Kamer van Koophandel (per uittreksel)€ 23,60
Kosten opvragen eigendomsbewijs€ 36,91
Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of doordat de afspraak door klant wordt verzet€ 74,42 (per keer)
Overboeken gelden naar andere notaris ivm aankoop elders (Baarns Beslag)€ 94,99
Rangwisseling hypotheek€ 181,50
Verplichte toestemmingsverklaring op grond van eerdere hypotheekakte van bestaande hypotheekhouder(s) ivm vestiging tweede of verdere hypotheek€ 108,30 (per stuk)
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken€ 74,42
Vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven bij kadaster€ 139,15 (minimum)
Vermelden vererving zonder met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht/echtscheiding€ 356,95
vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht wel ingeschreven bij kadasterP.M.
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum€ 108,30
Regelen tolk en/of (beëdigde) vertaling exclusief kosten tolk en/of kostenvertaling€ 181,50
Opmaken en laten ondertekenen depotakte op verzoek van hypotheekverstrekker (niet zijnde meegeleverde onderhandse stukken door de hypotheekverstrekker)€ 108,30
Extra afschrift van een akte€ 74,42

* Bij niet tijdig aangeven aan notaris.

Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.

< Terug