Tarieven nieuwe hypotheek

De meest voorkomende extra werkzaamheden zijn:

Doorhalen hypotheek bij oversluiting hypotheek exclusief kadasterkosten a € 2,50 per doorhaling€ 94,38 (per stuk)
Afkopen polis bij hypotheek *€ 94,38
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening€ 94,38 (per stuk)
Doorhalen beslag€ 219,01 (per stuk)
Extra registergoed (incl. kadasterinzage bij meer dan 2 percelen)€ 31,46
Verplichte toestemmingsverklaring huidige hypotheekhouder ivm vestigen 2e of verdere hypotheek€ 94,38
Kosten Kamer van Koophandel (per uittreksel)€ 19,36
Kosten opvragen eigendomsbewijs€ 31,46
Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of doordat de afspraak door klant wordt verzet€ 62,92 (per keer)
Overboeken gelden naar andere notaris ivm aankoop elders (Baarns Beslag)€ 81,07
Rangwisseling hypotheek€ 156,09
Verplichte toestemmingsverklaring op grond van eerdere hypotheekakte van bestaande hypotheekhouder(s) ivm vestiging tweede of verdere hypotheek€ 94,38 (per stuk)
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken€ 62,92
Vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven bij kadaster€ 124,63 (minimum)
Vermelden vererving zonder met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht/echtscheiding€ 312,18
vermelden vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht wel ingeschreven bij kadaster€ 0,00
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum€ 94,38
Regelen tolk en/of (beëdigde) vertaling exclusief kosten tolk en/of kostenvertaling€ 156,09
Opmaken en laten ondertekenen depotakte op verzoek van hypotheekverstrekker (niet zijnde meegeleverde onderhandse stukken door de hypotheekverstrekker)€ 94,38
Extra afschrift van een akte€ 62,92

* Bij niet tijdig aangeven aan notaris.

Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.

< Terug