Tarieven koop huis

De meest voorkomende extra werkzaamheden zijn:

faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering verkoper (indien niet verhaalbaar bij verkoper)€ 124,63 (minimaal)
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening€ 108,30 (per stuk)
Extra registergoed (incl. onderzoek extra eigendomsbewijs en kadasterinzage (bij meer dan 2 percelen)36,91
Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster exclusief kadasterkosten (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 255,31
Koopovereenkomst opstellen (standaard) (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 349,39
Nieuwe aflosnota van verkoper opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of doordat de afspraak door koper wordt verzet€ 74,42 (per keer)
Verplichte toestemmingsverklaring huidige hypotheekhouder ivm vestigen 2e of verdere hypotheek€ 108,30
Vestiging overbrugging ivm hypotheek exclusief kadasterkosten€ 139,15
Rangwisseling hypotheek€ 181,50
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken€ 74,42
Waarborgsom/bankgarantie herinnering zenden (wekelijks herhaald/op verzoek (per verzoek) (kosten zijn voor rekening van koper)€ 36,81 (per keer)
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum (kosten zijn voor rekening van verzoeker)€ 108,30
Servicekosten appartementsrechten opvragen€ 36,91
Opmaken en laten ondertekenen depotakte op verzoek van hypotheekverstrekker (niet zijnde meegeleverde onderhandse stukken door de hypotheekverstrekker)€ 108,30
Regelen tolk en/of (beëdigde) vertaling exclusief kosten tolk en/of kostenvertaling€ 181,50
Kosten Kamer van Koophandel (per uittreksel)€ 23,60
Uitmeting perceel via Splits€ 74,42
Opmaken sleutelverklaring cq aanpassen akte ivm sleutelverklaring€ 74,42
Vestiging erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen/kettingbedingen (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 215,99
Faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering verkoper (indien niet verhaalbaar bij verkoper)€ 139,15 (minimaal)
Akte van depot exclusief beheerderskosten€ 356,95 (minimaal)
Extra afschrift van een akte€ 74,42

Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.

< Terug